5. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

9 Şubat 2023 tarihlerinde

“Veri Merkezi, Bulut Bilişim ve Yapay Zeka Sertifikasyonu” Ana Teması

TSE Ana Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

“Veri Merkezi, Bulut Bilişim ve Yapay Zeka Sertifikasyonu” Ana Temasıyla gerçekleştirilecek olan TBD 5. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesinin amacı; ülkemizin dijital dönüşümüne azami oranda katkı sağlamak, kamu kurumlarının dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ile dijital ekonominin büyütülmesine önemli katkılar sağlayacak olan standartlara uyum ve ortak çalışabilirlik konularında farkındalık yaratılması, Dijital Dönüşüm Standartlarının oluşturulmasında Kamu - STK işbirliğinin sağlanması ve bu konuda ortak akıl oluşturulması olarak belirlenmiştir.