OTURUM-1: BULUT TEKNOLOJİLERİ ve GÜVENLİĞİ

Pandemi ile birlikte dijital teknolojilerin kullanımı artmış ve dijital dönüşüm ivme kazanmıştır. Bu süreçte açık özel ve melez yapıda olmak üzere bulut teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bulut teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması yeni güvenlik risklerinin göz önünde bulundurmasını gerektirmektedir. Özellikle uç kullanıcı güvenliği, çok faktörlü doğrulama ve sıfır güven gibi kavramları ön plana çıkmıştır. Bu oturumda uç bulut dahil olmak üzere bulut teknolojilerinin kullanımı ve yaratacağı ek riskler güvenlik boyutuyla tartışılacak ve bu konuda yol haritası çıkartılmasına katkı sağlanacaktır.