OTURUM-2: DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve ALTYAPISI (VERİ MERKEZLERİ)

Dijital Dönüşüm’ün büyük bir ivme kazandığı günümüz şartlarında ülkemizdeki Dijital Dönüşüm çalışmalarının temel altyapısını oluşturması gereken Veri Merkezleri’nin mevcudiyeti, yetkinliği ve yeterliliği de büyük önem kazanmıştır. Ülkemizin “Veri Merkezi Üssü” olma hedefine ulaşması, beraberinde dönüşüm çalışmalarının Yerli-Milli çözümlerle ve hızla hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda Kamu Kurumlarımızın atmış oldukları adımlar, belirlenen stratejiler, politikalar ve eylem adımlarının yanı sıra, Özel Sektör’ün konu ile ilgili gelecek öngörüleri, vizyonları ve varsa projeleri bu oturumda konuşulacaktır. Bu yönde atılacak adımlarda Uluslararası standardlara uygun Ulusal Standartlarımızın oluşturulması, belgelendirilmesi, test ve denetim mekanızmalarının oluşturulması da bu oturumda ele alınması planlanan konular arasındadır.